GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Centru POINT, při Rodinném centru Milovice

 

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

 

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.

2. Osobní údaje nám svěřené:

 chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;

 likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra.