Naše služby

Potřebujete pomoci v nepříznivé životní situaci?

Rádi Vás vyslechneme a probereme s Vámi vše potřebné při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizaci, kde Vám řekneme o možnostech řešení Vaší situace nebo zmírníme její důsledky a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Co Vám můžeme nabídnout

Poskytujeme sociální poradenství

 • při zvládání předrozvodových situací v rodině
 • při svěření dětí do péče jednoho z rodičů před rozvodem
 • ve věci přiznání sociálních dávek, invalidních a starobních důchodů apod.

Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči

 • osobně (může zahrnovat i doprovody při jednání s různými institucemi, školami), telefonicky nebo e-mailem

Poskytujeme základní dluhové poradenství

 • poradenství ve věci neplacení nájemného
 • pomoc při sestavení splátkového kalendáře
 • pomoc při řešení dluhové situace

Zprostředkujeme kontakt s úřady

Zpostředkujeme pomoc odborníků (psychologa, terapeuta, speciálního pedagoga, logopeda…)

 • pracovníků našeho Centra poradenství a intervence POINT, případně dalších odborníků
 • pokud budete potřebovat naléhavě řešit nějakou situaci, zprostředkujeme pomoc neprodleně, nejdéle však do 7 dnů

Cítíte se opuštění? Přijďte si popovídat!

 • zejména pro osamělé rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum poradenství a intervence POINT od 2. 5. 2017 poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, SAS.

 

 


„Při setkání s Vámi jsme ohleduplní k Vašim potřebám a oprávněným požadavkům
a respektujeme soukromí Vás i Vaší rodiny.“


 

 

Potřebujete pomoci s uzavíráním dohody o výkonu pěstounské péče?

Rádi s Vámi probereme vše potřebné při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizaci, kde Vám řekneme o možnostech a povinnostech, které máte jako pěstouni ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Co Vám můžeme nabídnout

Zajistíme hlídání dětí

 • u Vás doma i mimo bydliště
 • ve vlastních prostorách nebo u smluvních partnerů
 • v rozsahu až 8 hodin denně dle dohody

Zprostředkujeme pomoc odborníka (psychologa, terapeuta, speciálního pedagoga…)

 • pracovníků našeho Centra poradenství a intervence POINT, případně dalších odborníků
 • pokud budete potřebovat naléhavě řešit nějakou situaci, zprostředkujeme pomoc neprodleně, nejdéle však do 7 dnů

Zabezpečíme vzdělávání a další zvyšování znalostí a dovedností

 • v rozsahu 24 hodin ročně
 • prostřednictvím kurzů, seminářů, workshopů, besed, setkávání apod.
 • ve vlastních prostorách Rodinného centra Milovice

Zorganizujeme pobytové akce pro děti

 • v rozsahu až 14 dní ročně
 • v rámci výletů, víkendových pobytů a příměstských táborů
 • nebo dle dohody přispějeme na Vámi vybranou akci

Poskytneme výchovnou a poradenskou péči

 • osobně (může zahrnovat i doprovody při jednání s různými institucemi), telefonicky nebo
  e-mailem

Pomůžeme při udržování a rozvíjení kontaktu dítěte s jeho původní rodinou

 • v případech, kdy je to v zájmu dítěte a všechny strany jsou na to připraveny

Zajistíme doučování dětí

Zorganizujeme setkávání pěstounů

Poskytneme příspěvek na volnočasové aktivity dětí

 


„Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče jsme ohleduplní k Vašim potřebám
a oprávněným požadavkům a respektujeme soukromí Vás i Vaší rodiny.“