a
Hledáme parťáka do POINT Rodina – sociálního pracovníka pro rodiny s dětmi. Přidej se k nám!

POINT Milovice z. ú. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Sociální pracovník pro rodiny s dětmi POINT Rodina Milovice

Koho hledáme:

Sociální pracovník pro rodiny s dětmi v POINT Rodina – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

Pracovní pozice zahrnuje následující činnosti:

 • terénní sociální práce s rodinami s dětmi ohroženými sociálně nepříznivými situacemi
 • poradenská činnost
 • sociálně terapeutické činnosti
 • příprava a vedení skupinových aktivit pro rodiny s dětmi
 • spolupráce s návaznými službami a institucemi
 • vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti

Vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.

Jak si Vás představujeme:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
 • způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost prokázanou výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce
 • dobré organizační a komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce
 • kreativitu, časovou flexibilitu, samostatnost a spolehlivost
 • právní vědomí v oblasti vztahů k nezletilým osobám bez plné svéprávnosti
 • předpoklady k samostatné i týmové práci
 • zdravotní způsobilost potvrzená vstupní lékařskou prohlídkou praktického nebo smluvního lékaře
 • další vzdělávání výhodou

Umíte i něco navíc:

 • zkušenosti či znalosti v oblasti sociální práce nebo sociálně právní ochrany dětí
 • znalost cizího jazyka
 • zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj
 • řidičský průkaz sk. B

Co Vám nabízíme:

 • zaměstnání na hlavní pracovní poměr (úvazek 1,0) – flexibilní pracovní doba, HPP na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení
 • plat ve výši 35 000,-Kč  –  40 000,-Kč (hrubá mzda při úvazku 1,0) – dle dosaženého vzdělání a délky praxe
 • 5 další dnů pracovního volna nad rámec zákonné dovolené
 • zajímavou a kreativní práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem
 • profesní podporu (supervize, metodická podpora)
 • možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady (seberealizace)
 • příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu.

Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email: napis@pointmilovice.cz  

Do předmětu emailu uveďte: Výběrové řízení sociální pracovník POINT Rodina

V motivačním dopise odpovězte na následující otázky:

 1. Proč chcete pracovat v POINT Rodina Milovice?
 2. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v sociální, výchovné a vzdělávací práci s cílovou skupinou – rodiny s dětmi?
 3. Stručný projektový záměr na téma: Zajištění víkendového pobytu pro rodiny s dětmi se zajištěným programem – vzdělávání pro rodiče, volnočasové aktivity pro děti – včetně stručného rozpočtu akce.
 4. Uzávěrka přihlášek: do 15. 12. 2023
 5. Předpokládaný termín výběrového řízení:  24. leden 2023
 6. Předpokládaný termín nástupu: únor – březen 2024

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

„Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. Poté budou všechny materiály skartovány.“

Více informací o sociální službě i naší organizaci můžete nalézt na www.pointmilovice.cz nebo na FB POINT Milovice.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme vás a chcete se námi setkat, podívat se k nám, nebo máte dotaz k fungování POINTu? Dejte nám vědět, rádi se vám budeme věnovat!

Napište

napis@pointmilovice.cz

Zavolejte

+420 702 036 896

Zastavte se

Komenského 582
289 24, Milovice

Sledujte nás

Naši partneři

Srdečně děkujeme všem, kteří pomáhají plnit naše poslání. Upřímně si vážíme naší spolupráce a věříme, že spolu přineseme v budoucnu mnoho dobrého těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

nadace lilie a karla janeckovych
logo_dm_drogerie