a

O nás

Zajímá vás naše poslání, s kým spolupracujeme nebo třeba s kým se u nás setkáte?

Kdo jsme a co děláme

Jsme humanitární nezisková organizace sídlící v Milovících, která pomáhá rodinám s dětmi, dětem a mladým dospělým sociálně znevýhodněným. Ale jinak jsme tým pracovníků v sociálních službách ochotných pomoci našim potřebným spoluobčanům. Víme, že rodina je základ. A snažíme se podpořit všechny její členy, aby se udržela na nohách.

Naše vize

„Stát se organizací s motivovanými klienty a nejspokojenějšími zaměstnanci. Být organizací, se kterou se dobře spolupracuje.“ 

Naše poslání

“Pomáhat lidem najít v životě bezpečný směr.“ 

Co je pro nás důležité

Jako organizace pracující s lidmi nouzi se řídíme hodnotami, které respektují druhé. Neustále na sobě pracujeme a snažíme se svým přístupem zlepšovat životy našich spoluobčanů.

Nízkoprahovost

Naše služby jsou dostupné všem bez výjimky.

Tolerance

Každý máme právo mít svůj názor. A to respektujeme.

Otevřenost

Nebudeme vám říkat, že váš způsob je špatný. Jsme otevřeni všem možnostem.

Důvěra

Jsme zavázáni mlčenlivostí. Tedy co si povíme, to se dál nedostane.

Svoboda

Každý se můžeme rozhodnout, co je konkrétně pro nás důležité. A to respektujeme.

...doplňte sami

Jak nás vidíte vy? Dejte nám vědět, jaká by měla být šestá hodnota POINTu!

Veřejný závazek SAS

Poslání SAS

Centrum poradenství a intervence POINT poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) formou ambulantních služeb převážně v ORP Lysá nad Labem, zejména v Milovicích a blízkém okolí. Jedná se o pomoc a podporu rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či znevýhodněním, nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim poměry bez pomoci překonat. 

Oblasti, ve kterých je podpora poskytována: 

 • Bydlení
 • Finance 
 • Péče o děti/dítě a jejich výchova

• Zdokonalení vlastních dovedností.“ 

Cíle SAS

1) Klient, který vytváří bezpečné prostředí pro své děti

 1. Pracovník pracuje s klientem na vytvoření vhodného rodinného prostředí, aby děti vyrůstaly v rodině. Týká se např. vhodné rodinné zázemí (materiální, emocionální), očkování, pravidelné lékařské prohlídky, hygienické návyky, dostatečné ošacení pro děti, negativní vliv alkoholu na rodiče apod. 

2) Dítě, které chodí pravidelně do školy

 1. Důležitá je podpora rodičů při práci s dětmi, rozvoj dětí při osvojování si znalostí a schopností včetně podpory v pravidelné školní docházce, např. doučování. 
 2. Jedná se také o místo vhodné pro studium dítěte a plnění školních povinností. 

3) Klient, který bude zvládat svou finanční situaci

 1. Podpora v hospodaření s finančními prostředky – rodinný rozpočet
 2. Podpora v nezadlužování rodiny – vytváření rezervy
 3. Zprostředkování kontaktu na akreditované pracoviště v rámci problematiky exekucí – rozvržení plateb, výše částek dle aktuální finanční situace

4) Klient, který nebude mít stabilní bydlení 

 1. Pracovník s klientem spolupracuje na pomoci při hledání vhodného bydlení a zajištění dalších podmínek k důstojnému životu – vlastní byt, dům, nájem, pronájem, dostupnost pité vody, elektřiny v bytě/domě apod. 

5) Klient, který bude mít i jiný příjem než systém státní soc. podpory a soc. dávek

 1. Pracovník pomáhá klientovi s nalezením vhodného a stabilního zaměstnání a zapojení se do běžného života 
 2. Pracovník vede a motivuje klienta k udržení si zaměstnání nebo brigády, aby měla rodina stabilní příjem

Cílová skupina SAS

Rodina, kterou se rozumí: 

 • Biologičtí rodiče s dítětem/dětmi do 18 let věku
 • Rodič dítěte/dětí do 18 let věku žijící s partnerem/partnerkou 
 • Rodič samoživitel/ka s dítětem/dětmi do 18 let věku
 • Osoba, které je dítě/děti do 18 let věku svěřeny do péče 

Veřejný závazek NZDM

Poslání NZDM

Vytváříme bezpečný prostor pro děti a mladé lidi z Milovic a okolí, pomáháme, podporujeme a doprovázíme je na cestě k dospělosti.

Cíle NZDM

Cílem služby je vytvářet podmínky pro rozvoj klientů a podporovat je, aby:

 • zvládali základní slušnou komunikaci s okolím
 • našli si v klubu nové kamarády
 • hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
 • dokázali si sami stanovit jednoduché cíle a kroky směřující k jejich dosažení
 • nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě si ho prosazovat
 • měli pozitivní vztah ke vzdělávání
 • aktivně a samostatně řešili svoji životní situaci

Služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění ob-sahuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – beseda, práce se skupinou, podpora vlastních aktivit, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (doučování, psaní
  úkolů), volnočasové aktivity (sportovní, hudební, společenské hry), rozvoj soc. doved-ností, práce s PC, situační intervence (poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování, pozitivní podpora)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce mimo klub (výlety), propagace klubů (den otevřených dveří, účast na soutěžích…)
 3. sociálně terapeutické činnosti volnočasová skupinová práce (práce se zvířátky – „za-čarovaná rodina“, deskové hry, myšlenkové mapy), kontaktní rozhovor (spontánní roz-hovor na nepříznivé téma)
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleži-tostí klientů – kontakt mezi pracovníky a návaznými službami, poskytnutí informací (školy, úřady), práce s osobami blízkými (pouze se souhlasem klienta)

Cílová skupina NZDM

Cílová skupina jsou děti a mladí lidé ve věku 6-26 let.

Náš tým

Kdo stojí za chodem celé organizace, nízkoprahových klubů a sociálně aktivizačních služeb? Jsme tým nadšených lidí zapálených do pomoci druhým. A tady nás můžete malinko poznat:-)

martina naus ozorovska reditelka organizace POINT Milovice

Martina Nauš Ozorovská

ředitelka

Ráda se obklopuje krásnými lidmi i věcmi. Je přátelská, humánní a otevřená v přístupu k ostatním. Je ambiciózní a obvykle přesně ví, co chce. Vlastní úžasnou schopnost odhadnout lidi na první pohled a vidět i neviditelné – asi vlohy H. G. Wellse:-) Když zrovna něco nevymýšlí, toulá se s rodinou po horách nebo posedává u vody. Lidé i okolní svět jsou pro ni nevyčerpatelnou studnicí inspirace.

773 188 707

reditelka@pointmilovice.cz

pavla srpova poradensky pracovnik v socialne aktivizacnich sluzbach POINT Rodina

Pavla Srpová

Pavla je člověk, který se před lety tzv. pomátl a vyměnil šumavské kopce za Polabskou nížinu. Ráda se nechá unést vlnou Namasté. Má ráda a baví ji vše sladké, a to jak od samotné přípravy, tak i po jeho konzumaci. Nejspokojenější je, když má kolem sebe svoje štěstí.

725 116 211

pavla@pointmilovice.cz

katerina kavalirova public relations v organizaci POINT Milovice

Kateřina Kavalírová

Má ráda život. Má ráda lidi, zvláště ty se srdcem na dlani. Umí si vážit každodenních malých zázraků, radovat se z nich a o svou radost se podělit s blízkými. Svou energií, výřečností a nadšením pro dobrou věc umí strhnout i ty, kteří zatím jen váhali.

603 728 915

pr@pointmilovice.cz

linda lebedova pracovnik v socialnich sluzbach v nizkoprahovem zarizeni pro deti a mladez v milovicich

Linda Lebedová

Člověk jako každý z nás, i když milujeme jiné věci neznamená to, že se nemůžeme respektovat. Miluje přírodu a vše sní spojené, tam chodí relaxovat a dobíjet energii. Ráda ruce zaboří do hlíny, že by archeolog? 🙂 Ráda si něco vypěstuje a pak z toho čaruje v kuchyni . A co je pro ni nejdražší, rodina, děti a ona sama 🙂

702 036 896

linda@pointmilovice.cz

Gabriela Horalkova pracovnik v socialnich sluzbach v nizkoprahovem zarizeni v Milovicich

Gabriela Horálková

Gabča přesně ví, co od života chce. Má ráda klid a pohodu. Většina věcí je jí tak nějak prostě jedno :-). V deskových hrách Gabča nemá konkurenta. A jediná její neřest, o které víme, je její vášeň pro pití studené kávy.  A záliby? No přece vše, co se dá dělat u pití studené kávy 🙂

727 879 519

gabina@pointmilovice.cz

katerina kavalirova public relations v organizaci POINT Milovice

Jana Koderová

Mám ráda upřímnost a nejvíc si rozumím s lidmi, kteří říkají na rovinu, co si myslí. Ráda pomůžu v nesnázích, i kdyby se mi podařilo jen vykouzlit úsměv na tváři. S úsměvem jde všechno líp :). Ráda se obklopuji lidmi. Relaxuji u hudby nebo u procházek v přírodě, hlavně po lese.

702 036 896

jana@pointmilovice.cz

eva cerna socialni pracovnik a poradce pro nahradni rodinnou peci v POINT Milovice

Eva Černá

Žije dětmi, s dětmi a pro děti. Doma i v práci. Je jedno jestli jsou žluté, černé či bílé, brýlaté, bez nohy nebo neslyšící, hlavně aby byly šťastné a milované. Zajímá se o krypto i reggae, nejsou jí cizí Braunovy Ctnosti, ani Picassova Guernica. Svou rodinu a přátele rozmazluje dobrým jídlem.

727 914 559

eva@pointmilovice.cz

kvetuse tobiasova vedouci socialne aktivizacnich sluzeb v POINT Rodina v Milovicich

Květuše Tobiášová

Žije naplno, a proto se raduje z každého nového dne. Má ráda lidi, ráda pro ně zařizuje sociální záležitosti. A největší radost má, když se jí podaří vykouzlit druhému úsměv na tváři. Žije pro svou rodinu, ráda cestuje, miluje přírodu, turistiku, jízdu na kole a plavání. Má ráda country hudbu, tanec. Její rodina ji pomáhá v běžném životě, dodává ji energii.

702 036 894

kveta@pointmilovice.cz

lucie_duchoslavova_pracovnice_d-klubu

Adéla Židlická

Rodinám, se kterými pracuji, se snažím být oporou v každé situaci. Největší odměnou za mou práci je jejich spokojenost. Ve volném čase ráda vyrazím do přírody a za historickými památkami

725 597 273

adela@pointmilovice.cz

pavla srpova poradensky pracovnik v socialne aktivizacnich sluzbach POINT Rodina

Lucie Černická

Jsem přátelská a upřímná. Nesnáším lež! Baví mě poslouchat pěknou hudbu, procházky. S klienty hraju nejradši karty nebo Člověče nezlob se a pomáhám s domácími úkoly.  Naslouchám lidem v okolí a snažím se jim být oporou.

702 036 896

lucie.c@pointmilovice.cz

kvetuse tobiasova vedouci socialne aktivizacnich sluzeb v POINT Rodina v Milovicich

Radka Semecká

Ráda pomáhá druhým lidem. Mezi její záliby patří četba, cestování a věčné začátky v běhání 🙂  Nejvíc vděčná je za své 3 děti a manžela, jsou její největší poklad v životě. Umí se radovat z maličkostí. Nejvíce oceňuje, když jsou lidé upřímní. Nemá ráda věčné remcálky na všechno a všechny

602 271 286

radka@pointmilovice.cz

lucie_duchoslavova_pracovnice_d-klubu

Michaela Feitová

Práci s rodinami a dětmi vnímám jako životní poslání. Ráda pomáhám lidem v těžkých životních situacích, jelikož já sama jsem si v životě prošla řadou výzev a těžkostí a z těchto zkušeností čerpám i při mé práci. Mám ráda umění, rockovou hudbu, poezii a velice si na lidech cením upřímnosti. Nejsilnější stromy rostou v nejtěžších půdách – stejně tak i my můžeme nalézt sílu ve vlastním růstu uprostřed obtíží.

725 188 065

michaela@pointmilovice.cz

pavla srpova poradensky pracovnik v socialne aktivizacnich sluzbach POINT Rodina

Ilona Rajková

Umí se radovat z maličkostí a o svou radost se podělit s ostatními. Ráda pomáhá lidem a nemá ráda když si ubližují. Ráda cestuje, prochází se přírodou se svými vnoučaty. Samozřejmě že rodina je u ní velmi důležitá a má je ráda. 

725 301 325

ilona@pointmilovice.cz

kvetuse tobiasova vedouci socialne aktivizacnich sluzeb v POINT Rodina v Milovicich

Andrea Pencová

Jsem vášnivá čtenářka literatury všech žánrů. Ve volném čase zajdu do divadla, sleduji dokumenty o záhadách světa a věnuji se svým třem kočkám. Ráda organizuji občanky prospěšné aktivity a angažuji se v ochraně přírody. Baví mě kancelářská práce i komunikace s lidmi. Klienti mě nabíjejí svou nezdolnou energií.  

723 301 103

andrea@pointmilovice.cz

Chcete s námi spolupracovat?

Stáže

Potřebuješ zajistit stáž v nízkoprahovém zařízení? Jako stážista se můžeš zúčasnit běžného provozu klubu, nahlížet do metodiky a seznámit se s evidenčním systémem – PEPA. Můžeš si vybrat stáž v D-klubu pro klienty ve věku 6-12 let nebo v NZDM pro klienty ve věku 13-26 let. Délka a rozsah stáže je dle individuální domluvy.

Praxe

Zajišťujeme studentům z pedagogických a sociálních oborů odbornou praxi. Máme možnost seznámit praktikanta s programem klubu. Praktikant vypomáhá při organizaci a průběhu aktivit a sám prezentuje své znalosti a dovednosti. Během praxe je celou dobu pod dohledem zkušeného pracovníka a může být přítomen při kontaktní práci pracovníka s klientem.

Hledáme sponzory. Pomůžete?

Kromě toho, že každý den pomáháme rodinám, dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, máme spoustu plánů do budoucna. V nejbližších letech chceme vybudovat komunitní centrum a potravinovou banku, díky kterým budeme moci ještě efektivněji pomáhat těm, kteří to potřebují. Hledáme proto partnery, kteří nám pomohou naše záměry realizovat. 

Děkujeme za zvážení i jiných forem pomoci, které nám usnadňují práci a pomáhají naplňovat naše poslání – pomoci lidem v nouzi.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme vás a chcete se námi setkat, podívat se k nám, nebo máte dotaz k fungování POINTu? Dejte nám vědět, rádi se vám budeme věnovat!

Napište

napis@pointmilovice.cz

Zavolejte

+420 702 036 896

Zastavte se

Komenského 582
289 24, Milovice

Sledujte nás

Naši partneři

Srdečně děkujeme všem, kteří pomáhají plnit naše poslání. Upřímně si vážíme naší spolupráce a věříme, že spolu přineseme v budoucnu mnoho dobrého těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

nadace lilie a karla janeckovych
logo_dm_drogerie